Kontaktinformasjon

For informasjon om bilder

SmartMedia (WordPress og domene)
Erlend Myhr Ribe
erlend@smartmedia.no
Tel. 936 64 187


Teneo Data (SharePoint og AD)
Stian Valstad
stain.valstad@teneodata.no
Tel. 940 08 158


Funn IT:
Eyvind Hanssen
eyvind.hanssen@funnit.no
Tel. : 917 85 190

For tekniske problem

Contact support@imageshop.no
Vennligst skriv hvilken bildebase du har problem med.